جهت مشاوره درمانی رایگان با دکتر دامپزشک یا سفارش تلفنی محصولات اینجا کلیک کنید و  با ما تماس بگیرید .07191009193

خواس شش گانه حیوانات حس شنوایی در سگ ها و بررسی حس شنوایی آنها

حواس شش گانه (حس شنوایی سگ ها)

حواس شش گانه (حس شنوایی سگ ها)

سگ ها حدودا در 21 روزگی قادر به شنیدن میشوند و بعد از کامل شدن ساختار شنوایی و مرکز مغزی آن توانایی تفکیک 600 صدای مختلف را در ثانیه دارند یعنی 60 برابر انسان

آنها میتوانند این صداها را فیلتر کرده و روی یکی تمرکز کنند.

با توجه به نژاد و کارایی لاله گوش به شکل های مختلفی از ایستاده تا بسیار بزرگ و افتاده متغیر میباشد کار لاله گوش جمع آوری صدا و فرستادن آن به ساختار داخلی گوش است.

گوش سگ دارای 17 عضله میباشد.

نظرات بازدیدکنندگان